Je nám jasné, že presadiť realizáciu nášho programu je možné len za podpory významnej skupiny poslancov VÚC. Nato je potrebná súčinnosť všetkých, ktorým záleží na zlepšení stavu východného Slovenska.

Prosím, napíšte nám, ak chcete podporiť náš program vo voľbách do VÚC a akým spôsobom (napr. organizáciou prezentácií, či podujatí, šírením nášho programu, kandidatúrou vo voľbách do VÚC ako nezávislý poslanec hlásiaci sa k nášmu programu a pod.).

Budeme Vám vďační za finančnú pomoc pri šírení programu. Kvôli zabráneniu nežiadúcim vplyvom na občiansku iniciatívu Verejnosť Pre Rozvoj Východu je maximálna výška finančného daru na propagáciu nášho programu limitovaná na 300,- EUR. Keďže občianska iniciatíva Verejnosť Pre Rozvoj Východu zatiaľ nie je formálne registrovaná, nebolo možné založiť pod jej menom transparentný účet. Preto Vaše dary môžete zasielať  na transparentný účet Pavla Gašpera, ktorý kandiduje na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja ako líder našej iniciatívy. Prosím uveďte v odkaze pre príjemcu text:  VPRV. Tým sa odlíšia dary na propagáciu programu VPRV od darov na propagáciu kandidáta na župana.