Verejnosť Pre Rozvoj Východu sme my, všetci obyvatelia východného Slovenska, ktorí sa usilujeme povzniesť Prešovský a Košický kraj zo závozu na cestu prosperity a dať mu svetlú perspektívu.

Zapojte sa do našej iniciatívy a zaraďte sa medzi aktívnych podporovateľov programu na pozdvihnutie východoslovenského regiónu.

Prešovský samosprávny kraj – Okres Poprad

Pavol Gašper

zástupca primátora mesta Poprad, manžel, otec, starý otec, inžinier, vedec, manažér bez straníckej príslušnosti

 

 

 

 

Košický samosprávny kraj – Okres Košice

Michal Kravčík
bývalý zástupca primátora mesta Košice, manžel, otec, inžinier, kandidát vied, nositeľ Goldamnovej ceny za environmentalistiku
bez straníckej príslušnosti