Snažíme sa o pozdvihnutie východného Slovenska. Preto sme spolu so zapálenými ľuďmi pripravili program pre rozvoj Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Ten reaguje na najzávažnejšie potreby a požiadavky nás, občanov východoslovenského regiónu. Jeho realizácia prinesie ľuďom
prácu so spravodlivou odmenou, ktorú si zaslúžia. Prácu, ktorá vytvára hodnoty a mení
prostredie v ktorom žijeme. Prácu, ktorá prináša
prosperitu tým, čo pracujú a tiež ich okoliu.

ZASLÚŽIME SI spravodlivú, čestnú a transparentne konajúcu verejnú správu. Preto s pomocou Vás, obyvateľov východného Slovenska chceme tento program presadiť na úrovni
Prešovského a Košického kraja.

Tento program môžeme spoločnými silami naplniť a zmeniť náš východ na oázu celej krajiny.

Pre naplnenie tohto programu, potrebujeme Vašu podporu, preto Vás pozývame, aby ste sa pridali k nám a pomohli ho šíriť medzi ľuďmi. Viac o programe